copyright C 2013 Dariusz Miazgowicz                                                                     foto: Marzena J�zefczyk   marzena.jozefczyk@facebook.com
Rajdy konne
2, 3 i 4 dniowe rajdy w Masywie �nie�nika
Podczas rajd�w d�u�szych ni� 2 dniowe, wyruszamy w stron� �nie�nika - najwy�szego szczytu Sudet�w Wschodnich. Konno docieramy do Hali pod �nie�nikiem, sk�d pieszo zdobywamy szczyt.
Serdecznie zapraszamy na kameralne kilkudniowe rajdy konne w Sudetach Wschodnich dla 2 osób.
Nasza propozycja oderwania się od rzeczywistości jest idealna dla par, rodzica z dzieckiem, czy też dobrych znajomych.
W przypadku większej liczby jeźdźców zapraszamy do kontaktu.
Terminy chętnie ustalamy indywidualnie.
Interesuje Ciebie innym termin - skontaktuj się z nami.
Zaczynamy od wspólnego śniadania, zapoznania się z końmi i przygotowani ich do wyjazdu.
Pierwszego dnia przemierzamy przedg�rze Masywu �nie�nika po to, by zdoby� Skowroni� G�r� po�o�on� w pa�mie Krowiarek i dosta� si� do naszej bazy wypadowej - klimatycznego schroniska m�odzie�owego po�o�onego na zboczu Lesie�ca.
W czasie 4 dniowych w�dr�wek mamy okazj� lepiej pozna� bli�sz� okolic� Gajnika i wyszale� si� p�dz�c konno przez ��ki i pola z pi�knymi widokami na Masyw i G�ry Bystrzyckie. ��dni galop�w nie b�d� �a�owa�.
Ostatniego dnia, zanim zaczniemy kierowa� si� ku domowi spojrzymy na g�ry z perspektywy ska�, wdrapiemy si� na Maria�skie Ska�y i dotrzemy na  Ambon�, z kt�rej rozpo�ciera si� fantastyczny widok na Mi�dzyg�rze.
Je�li znajd� si� ch�tni i okoliczno�ci b�d� nam sprzyja� zboczymy nieco z trasy i chc�cym wej�� na Czarn� G�r� z wie�� widokow�, damy tak� mo�liwo��.
Zapewniamy noclegi w prostych warunkach schroniskowych. Wok� cisza i spok�j. Spacer do najbli�szego sklepu zajmuje 15 minut.
W trosce o nasze konie zapraszamy je�d�c�w wa��cych do 80 kg.
Koszt rajd�w wraz z ubezpieczeniem NNW:
2 dniowego - 500 z�
3 dniowego - 750 z�
4 dniowego - 1000 z�
Przodownik G�rskiej Turystyki Je�dzieckiej
Ola Miazgowicz
tel. 500 108 753
ola.miazgowicz@gmail.com

Oferujemy rajdy
gwiaździste z noclegami w Gajniku oraz wyprawy do naszej bazy w Mi�dzyg�rzu, z kt�rej ka�dego dnia wyruszamy w innym kierunku Masywu �nie�nika, by prze�y� niezapomniane przygody z dala od cywilizacji.
Je�dzimy oko�o 6 godzin dziennie.
Trasa mo�e ulec zmianie w trakcie wycieczki, lecz wyruszamy bez wzgl�du na pogod�.
Zapewniamy �niadania, prowiant na drog� i obiadokolacje ka�dego dnia.